SAABKLUBBEN DANMARK er en sammenslutning af SAAB-Klubben og SAAB Klub Danmark

Husk vi holder generalforsamling i forbindelse med SAABKLUBBEN DANMARKs sommertræf d. 15. juni 2024.
Dagsordenen er som følger (Kopieret fra klubbens vedtægter):

  1. Valg af Dirigent og referent.
  2. Formandens beretning om Klubbens virke i det forløbne år.
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab, ved Kassereren
  4. Årets budget og Bestyrelsens forslag til kontingent, ved Kassereren.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af Formand og bestyrelsesmedlemmer til Bestyrelsen (jf. §5).
  7. Valg af revisor og en revisor suppleant.
  8. Eventuelt og fastlæggelse af sted og ansvarlige for de næste sommertræf. – Der kan ikke vedtages gældende beslutninger under punktet eventuelt.

SAABKLUBBEN DANMARK

INTSAAB

INTSAAB 2024

Tekst om INTSAAB

Klubblad

SAAB tidende

Vi udsender 4 klubblade årligt.
Klubbladet sammen med hjemmesiden er vores primære kommunikationskanal for at få info ud til medlemmerne.
Klubbladet er også fyldt med artikler fra forskellige ture, træf og renoveringsprojekter.

1956

Klubben har rødder helt tilbage til 1956

450

Medlemmer

Kontakt klubben